El nostre equip

EQUIP DIRECTIU
Directora Cap d’Estudis Secretària
Laura Cuenca Margalida Batle Catalina Pons
EDUCACIÓ INFANTIL 3 Anys A M. Magdalena Capó
3 Anys B M. Antònia Llabrés
4 Anys A Antònia Serra
4 Anys B Esperança Marquès
4 Anys C Amparo Camarena
5 Anys A Amàlia Blanco
5 Anys B Núria Ferrer
5 Anys C Esperança Serra
Mestra +1 Joana M. Pujadas
Coordinadora Maria Antònia Carbonell
PRIMER CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r A Margalida Soler
1r B Joana M. Boscana
1r C M. Antònia Valls
2n A Joan Siquier / MA. Bauzà
2n B Carme Rosselló
3r A Maria Vanrell
3r B M. Antònia Mora
3r C Vanesa Vázquez
Coordinadora Vanesa Vázquez
SEGON CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t A Inés García
4t B Aina Cerdà
4t C Teresa Gelabert
5è A Xisca Picó
5è B Esperança Pascual
 5è C Aina Martí
6è A Margalida Cladera
6è B Sílvia Ribas
 6è C Aina Rosselló
Coordinadora Inés García

 

ESPECIALISTES


Anglès Sandra Martín / Noelia
Joan Ramis / Àngela
Maria García / Joana Maria
Educació Física  Joan Sastre
Xisca Torrens
Música  Sebastià Llabrés
Religió Consuelo Gómez
Fisioterapeuta Yolanda Rodenas

 

 

EQUIP DE SUPORTPT M. Antònia Carbonell
Beneta Bunyola
Catalina Torrens
M. Magdalena Amengual
AL Pilar Pieras
M. Carmen Martínez
Marta González
Sandra Henkel
Margalida Llabrés
Catalina Lora
EQUIP D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PSICOPEDAGÒGICA
Psicopedagoga Professora Tècnica de Serveis a la Comunitat (PTSC)
Neus Jaume   
 
PERSONAL NO DOCENT

Bidell Martí Crespí
Personal de neteja Paula
 
Administrativa  Ruth Gil
Monitores Matinera i Menjador
Antònia Tauler
Mari Crespí
Mar
Mestre Àrab