Noves mesures covid

Benvolgudes famílies,

Vos adjuntam la circular del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional,  Antoni Morante, sobre les noves mesures COVID als centres educatius.

Full Informatiu 21

Benvolgudes Famílies!

Benvingudes al nou curs escolar 2021-2022. Avui ha estat un dia fantàstic de retrobaments, emocions, alegria… i tot ha anat beníssim! Quins infants que tenim més meravellosos!

Abans d’acabar el dia, vos volem compartir el primer Full Informatiu d’aquest curs escolar que és el número 21.

Que passeu molt bon cap de setmana i carregau les piles pel dilluns!

Remodelació del Menjador

A la fi ha arribat la primera part d’un somni fet realitat!!!

Ahir es va acabar d’instal·lar les parets modulars de la fase 1 del nostre projecte de remodelació del menjador del CEIP Son Basca. Aquest fet no hagués estat possible sense l’ajuda i suport de la Conselleria d’Educació, de l’APIMA del centre i de l’Ajuntament de sa Pobla. Moltes gràcies a totes les entitats implicades i a tota la comunitat educativa. 

Durant aquest curs escolar, des del CEIP Son Basca vàrem fer arribar el nostre projecte de remodelació de l’espai de menjador (veure projecte adjunt) tant a la Conselleria d’Educació i Universitat com a l’Ajuntament de sa Pobla. 

És un projecte dissenyat per una mestra del claustre, n’Antònia Serra Crespí, que té el títol de Mestre d’Educació infantil (UIB), el de Disseny d’Interiors (EINA) i a més, ha fet un postgrau en Disseny d’Espais d’Aprenentatge (UB). Aquest projecte és el TFP d’aquest postgrau.

 El projecte va sorgir de les necessitats d’espai que manifestaven professorat i infants per a dur a terme les tasques d’ensenyament aprenentatge del dia a dia en el centre. Som un centre que des dels seus inicis (14 anys) treballam a partir de metodologies actives on l’infant és el protagonista del seu aprenentatge i el professorat guia i propicia reptes adaptats a les necessitats de cada un dels infants. Treballam per espais d’aprenentatge, per tallers, a partir de materials manipulatius…, ja que està demostrat que els infants aprenen a partir de la pròpia experiència.

En aquest projecte hi ha participat tota la comunitat educativa a partir d’una comissió formada per professorat del centre, per les famílies i per l’alumnat. Tot i que amb la situació COVID no es va poder realitzar tot el que estava previst, aquest curs es té present continuar la tasca iniciada, sobretot amb l’alumnat. 

El nostre espai de menjador fa 243m 2 i la mitja d’usuaris de menjador és d’uns 35 infants, el màxim d’usuaris que ha tengut el servei de menjador, aquests anys, ha estat de 50 infants. La resta de l’espai no s’utilitza en temps de menjador. També és l’espai on es fa l’escola matinera (mitjana de 35 infants), i degut a la reconversió de la sala de mestres en una aula per la manca d’espai del centre, el professorat també disposa d’un petit espai amb dues taules per a utilitzar com a sala de mestres. 

En els moments lectius hem provat de fer separacions amb cortines i altres sistemes (prestatgeries, mampares…) però han estat intents frustrats perquè la sonoritat de l’espai és molt dolenta i és impossible que dos grups, treballant diferents coses, puguin fer classe al mateix temps. 

Aquest espai tan gran també és el que empram com a saló d’actes quan tenim conferències, concerts, festes, reunions…; així com també és emprat per l’Ajuntament per a fer diferents activitats amb gran aforament. 

Es va plantejar que el treball final del postgrau fos el redisseny d’aquest nou espai del menjador amb la qual cosa s’ha cercat una solució intermitja on l’espai ens permeti la flexibilitat d’ús per cobrir les necessitats de tota la comunitat educativa. La proposta és a través d’envans modulars ja que permeten tenir aquest espai dividit en quatre, tres o dues parts, o emprar-lo sencer. Pensam que és la millor solució perquè les evidències de diferents investigacions encaminen l’educació cap a una transformació i una nova conceptualització on els espais juguen un paper molt important, perquè són un agent educatiu més. 

Sabem que és un projecte ambiciós i innovador, i des del centre teníem clar que l’havíem de dur a terme per fases ja que no disposam de la capacitat econòmica suficient per envestir-lo tot de cop. La situació viscuda (COVID) ens ha fet pensar que avançar una mica amb el projecte ens seria d’utilitat, d’aquí en endavant, quant a disposar d’espais per a fer agrupaments més reduïts i mantenir les distàncies de seguretat pertinents. És per això que enguany, gràcies a l’aportació econòmica que ens va fer la Conselleria d’Educació i l’APIMA del nostre centre hem pogut iniciar la instal·lació dels envans modulars per a fer la separació del menjador en dos espais (FASE 1). Això també s’ha fet de manera àgil i ràpida amb el suport a l’obra (gestió d’enderrocs, revestiment de guix, pintura i remodelació de l’alumini) de l’Ajuntament de sa Pobla. 

Aquesta Fase 1 del projecte fa referència a les dues parets mòbils que pot separar l’espai del menjador en dos o en tres espais. La resta del projecte, fase 2, 3 i 4 ja la durem en els propers cursos escolars amb la finalitat i objectiu de poder gaudir d’un espai educatiu multidisciplinar i amb diferents possibilitats per part de tota la comunitat educativa.

Podeu consultar un resum del Projecte en el següent document: