Observació d’espores de les falgueres

En aquest enllaç podeu veure la pràctica de laboratori realitzada pels alumnes de 1r d’ESO.

L’objectiu era observar les espores que produeixen les falgueres per poder fer la seva reproducció asexual. També han treballat el cicle biològic de les falgueres, diferenciant la fase d’esporòfit (asexual) i la fase gametòfit (sexual).