Resolució de la Conselleria d’Educació referent a ajuts d’alimentació

Proposta de resolució de la secretaria general de la Conselleria d’Educació i Universitat de 26 d’octubre de 2023 referent a la concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de 26 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centre públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-24.