Erasmus+ FPGB i CFGM

E+ Projecte Euro FP Balears V

Euro FP Balears V és un projecte de consorci Erasmus + KA102 (Acció Clau 1 sector Formació Professional) coordinat per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, en el qual participen 45 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que imparteixen FP Bàsica i CFGM.

Aquest projecte va ser seleccionat pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en la Convocatòria de Propostes del Programa Erasmus de 2019, i va ser finançat amb un total de 1.153.946 €.

Mitjançant aquest projecte, els centres participants poden oferir al seu alumnat i professorat les següents beques de mobilitat, finançades íntegrament amb fons europeus del programa Erasmus +:

 • Alumnes d’FPB i CFGM: beques d’entre 2 i 13 setmanes per fer total o parcialment el mòdul FCT a l’estranger.
 • Professors d’FPB i CFGM: beques d’entre 1 i 2 setmanes per fer estades formatives en empreses, períodes d’observació (job shadowing) o períodes de docència
 • Centres: beques perquè personal d’empreses dels països del programa Erasmus + imparteixi docència al centre durant 1 setmana, i ajudes perquè el professorat del centre es pugui desplaçar a l’estranger per preparar o supervisar les pràctiques dels alumnes.

E+ Comissió Erasmus+

La gestió del projecte Erasmus+ és una feina complexa, que suposa una quantitat ingent de feina addicional a la tasca docent:

 • Convocatòries i selecció de participants
 • Preparació, execució i seguiment de mobilitats
 • Gestió documental i econòmica
 • Difusió: notes de premsa, etc.
 • Relacions amb socis
 • Acollida d’estudiants i professors estrangers
 • Assistència a reunions, lectura documentació, etc.
 • Manteniment de la web: publicació d’informació del projecte, convocatòries, resultats, etc 

Per tant, al IES Joan Ramis i Ramis hem creat una comissió Erasmus+ per repartir aquestes tasques:

– Secretari del centre: gestió econòmica.

Jordi Carretero

– Professorat de FOL: ajuda en la preparació de CV Europass, carta de motivació i suplement Europass dels participants.

– Professorat d’idiomes: traduccions, suport lingüístic a les proves de nivell d’idioma, etc.

Carme Cardona, professora d’anglès

– Responsable de la web del centre: publicació d’informació del projecte, convocatòries i resultats, experiències dels participants, etc.

Ignacio Vicent

– Tutors d’FCT i resta d’equip docent: comissió de selecció de participants

Pepe Malle: tutor de 2n curs de Grau Mitjà

Clara Albert: tutor de 2n curs de FP Bàsica

– Comité de selecció professors: coordinador Erasmus+ o director del centre, cap de estudis FP, un professor d’idiomes amb experiència internacional.

– Comité de selecció alumnes CFGM: coordinador Erasmus+, tutor 2n CFGM, un professor d’idiomes amb experiència internacional.

– Comité de selecció alumnes FPB: coordinador Erasmus+, tutor 2n FPB, un professor d’idiomes amb experiència internacional.

E+ EuroPass, prepara el teu CV europeu

¿Qué es Europass?

El CV Europass

 • Por qué utilizar el CV Europass
 • Consejos para un buen CV
 • Elabora o actualiza tu CV ahora
 • La Carta de motivación
 • ¿Seleccionas personal?