Equip directiu

Directora: Raquel Taltavull Carreras

Secretari: Jordi Carretero Cacho

Cap d’estudis Batxillerat: Alejandro Carreras Pons

Cap d’estudis adjunt 2n i 3r d’ESO: Laia Pons Fortuny

Cap d’estudis adjunt 1r i 4t d’ESO: Mónica Domínguez Alejandre

Cap d’estudis adjunt Formació Professional: Ignacio Vicent Ripoll