Programes del centre

ARXIU

Les seves funcions són conèixer, catalogar, conservar i difondre el patrimoni històric de l’institut, les col·leccions museístiques i el fons de la biblioteca històrica.

MEDI AMBIENT, SALUT I RISCOS LABORALS

Fomenta la conscienciació mediambiental i actituds saludables en tota la comunitat educativa.

CONVIVÈNCIA

El procés de mediació s’utilitza com a estratègia preventiva en la gestió dels conflictes entre les persones integrants de la comunitat escolar

COEDUCACIÓ

Forma part de la comissió de convivència, però li volem donar un tractament més acurat a tot el que fa referència a gènere i sexe.

MILLORA I TRANSFORMACIÓ

L’objectiu és treballar per a la millora continua del sistema de gestió, però especialment del procés d’ensenyament-aprenentatge.

BIBLIOTECA

Les principals activitats que es duen a terme el préstec de llibres, les commemoracions del Dia internacional de la biblioteca, el dia mundial de la poesia i la celebració de Sant Jordi, entre altres. La biblioteca també s’ocupa del banc de llibres.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

S’encarrega de l’organització de les activitats complementaries com ara tallers, xerrades o diades de centre i de les activitats extraescolars com viatges d’estudis, excursions i altres.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

S’encarrega de dinamitzar l’ús de la llengua catalana al centre i de revisar el compliment del projecte lingüístic, en l’elaboració del qual també participa.

MOBILITAT ERASMUS+

Gestiona les pràctiques dels alumnes de formació professional a altres països europeus.

PROA+

Fomenta la implantació de mesures de reforç educatiu i millora continua.