Informació general 2023-2024

Projecte Euro FP Balears V

EuroFP Balears VI és un projecte de mobilitat de consorci Erasmus+ KA121-VET coordinat per la Conselleria d’Educació i Formació Professional, en el qual participen actualment 47 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que imparteixen CF Grau Bàsic i/o CF Grau Mitjà.

E+ Comissió Erasmus+

La gestió del projecte Erasmus+ és una feina complexa, que suposa una quantitat ingent de feina addicional a la tasca docent:

 • Convocatòries i selecció de participants
 • Preparació, execució i seguiment de mobilitats
 • Gestió documental i econòmica
 • Difusió: notes de premsa, etc.
 • Relacions amb socis
 • Acollida d’estudiants i professors estrangers
 • Assistència a reunions, lectura documentació, etc.
 • Manteniment de la web: publicació d’informació del projecte, convocatòries, resultats, etc 

Per tant, al IES Joan Ramis i Ramis hem creat una comissió Erasmus+ per repartir aquestes tasques:

– Directora del centre: gestió econòmica i estratègia.

Raquel Taltavull

-Secretari del centre: gestió econòmica.

Jordi Carretero

– Professorat de FOL: ajuda en la preparació de CV Europass, carta de motivació i suplement Europass dels participants.

 Lluís Vila Salord

– Professorat d’idiomes: traduccions, suport lingüístic a les proves de nivell d’idioma, etc.

Carme Cardona, professora d’anglès

– Responsable de la web del centre: publicació d’informació del projecte, convocatòries i resultats, experiències dels participants, etc.

Ignacio Vicent

– Tutors d’FCT i resta d’equip docent: comissió de selecció de participants

Pepe Malle: tutor de 2n curs de Grau Mitjà

Clara Albert: tutor de 2n curs de FP Bàsica

– Comité de selecció professors: coordinador Erasmus+ o director del centre, cap de estudis FP, un professor d’idiomes amb experiència internacional.

– Comité de selecció alumnes CFGM: coordinador Erasmus+, tutor 2n CFGM, un professor d’idiomes amb experiència internacional.

– Comité de selecció alumnes FPB: coordinador Erasmus+, tutor 2n FPB, un professor d’idiomes amb experiència internacional.

E+ EuroPass, prepara el teu CV europeu

¿Qué es Europass?

El CV Europass

 • Por qué utilizar el CV Europass
 • Consejos para un buen CV
 • Elabora o actualiza tu CV ahora
 • La Carta de motivación
 • ¿Seleccionas personal?

Cláusula de exención de responsabilidad

El proyecto “EuroFP Balears VII (2023-1-ES01-KA121-VET-000131830)” está cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados en esta web sólo comprometen a su(s) autor(es), son responsabilidad de l’IES JOAN RAMIS I RAMIS y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Ni la Unión Europea ni la Agencia Nacional SEPIE pueden ser considerados responsables de ellos.