Consell Escolar

Presidenta:

 • Raquel Taltavull Carreras

Cap d’estudis:

 • Alejandro Carreras Pons

Secretari:

 • Jordi Carretero Cacho

Representants del professorat:

 • Josep Mascaró Sintes
 • Mónica Domínguez Alejandre
 • Eugenia Navas Vallés
 • Begoña Torres Sastre
 • Bàrbara Vidal Marquès
 • Ignacio Vicent Ripoll

Representants de l’AFA:

 • Francisca Vinent Mestres

Representants de pares i mares:

 • Clara Elorduy Vila
 • Sonia Burillo Álvarez

Representants dels alumnes:

 • Thaisa Días Venancio
 • Sergi Marcos Vidal
 • Rubén Gómez Tomás

Representant del personal laboral i administratiu:

 • Bartolome Vaquer Bujosa

Representant de l’ajuntament:

 • Antonio Airos Serrano