Tallers de llengua

Els tallers de llengua que es realitzen a l’Educació Primària tenen com a objectiu treballar, d’una manera activa, divertida i lúdica, les quatre competències lingüístiques: la comprensió lectora, l’expressió escrita, la comprensió oral i l’expressió oral. Així, els nostres alumnes milloren les seves capacitats i habilitats lingüístiques i comunicatives, ja que és mitjançant el llenguatge que es construeix el coneixement i és el llenguatge el que ens permet relacionar-nos amb els altres.

A la nostra escola, dedicam una sessió setmanal d’una hora a dur a terme aquests tallers. Els alumnes es distribueixen en grups, realitzant activitats tan motivadores com:

  • Jocs lingüístics: mots encreuats, sopes de lletres, cartes Scrabble, joc Lógico Piccolo, endevinalles, embarbussaments…
  • Jocs d’expressió oral, petites dramatitzacions, converses i debats.
  • Audicions de contes.
  • Escriptura creativa.
  • Diferents tipologiestextuals: narracions, descripcions, notícies…
  • Cal·ligrames, poemes, còmics…

Per tant, els tallers de llengua, a més de reforçar els continguts treballats a l’àrea, contribueixen a un aprenentatge més eficaç i autònom dels infants.

“El llenguatge és un mitjà d’expressió i comunicació que fonamentalment permet la creació del pensament”

Noam Chomsky