Consell Escolar

El nostre consell escolar està format per:

             Directora: Laura Bauzà

             Cap d’Estudis: Marian Reynes

             Secretària: Maria Trinidad Berga

             Representants de mestres:

                          – Catina Salom

                          – Cris Amengual

                          – Bel Sastre

                          – Rosa Maria Pizà

                          – Maria Matas

             Representats de pares:

                          – Inés Otero

                          – Olivia Vanessa Albertí

                          – Jaume Bibiloni

                          – Alba Salvador

             Representant de l’AMIPA:

                          – 

             Representant de l’Ajuntament:

                          – Irene Garcia