Consell Escolar

El nostre consell escolar està format per:

             Directora: Laura Bauzà

             Cap d’Estudis: Maria del Mar Morey

             Secretària: Maria Trinidad Berga

             Representants de mestres:

                          – Cris Amengual

                          – Bel Sastre

                          – Rosa Maria Pizà

                          – Maria Matas

                          – Laura Arjona

             Representants de pares:

                          – Petronila Díaz

                          – Joana Corrales 

                          – Rosa Genicia Díaz

                          – Carlos Benito

             Representant de l’A.F.A.:

                          – Federico Antonio Sbert

             Representant de l’Ajuntament:

                          – Juan Antonio Estarellas