Matemàtiques

A l’Educació Primària utilitzam EMAT, un programa que canvia la manera d’ensenyar i d’aprendre les matemàtiques. A partir de jocs i d’activitats els alumnes desenvolupen les seves habilitats matemàtiques de forma manipulativa i real. Els conceptes matemàtics es treballen de forma cíclica, adaptada a la seva edat madurativa i l’avaluació és competencial. A més a més, compta amb una plataforma digital, Ciberemat, amb la qual els alumnes poden reforçar des de casa allò après, mitjançant un aprenentatge adaptatiu i lúdic.