Projecte Ecoambiental

Formam  part del programa de Centres Ecoambientals, ofertat per la Conselleria de Medi Ambient.

Els principals objectius són:

  • Impulsar l’educació ambiental en el desenvolupament curricular.
  • Recerca de pràctiques educatives innovadores que contribueixen al desenvolupament de les competències de tot l’alumnat
  • Intercanvi d’experiències entre els altres centres que també participen en aquest programa.

El centre treballarà els següents eixos temàtics inclosos en el programa:

  • Residus ( tractament dels residus, reciclatge i reducció)
  • Hort i jardí 
  • Consum responsable (brigada ambiental: reciclatge a les aules, llums, projectors…)
  • Energia (consum, estalvi energètic)
  • Berenars saludables (fruita diària, botelles reutilitzables, carmanyoles)