Hort i jardí

Infantil

Al pati de les seves aules, tenen un petit hortet a través del qual aprenen la necessitat de cuidar-lo diàriament i també observen el creixement de les plantes i hortalises.

Aquelles plantes que ens proporcionen flors ens serviran per poder experimentar amb els colors i olors. Aquelles que ens proporciones fruits ens serveixen per experimentar amb el gust.

 

Primària

La comissió ambiental és l’encarregada d’organitzar les tasques de sembra i recollita.

L’hort és un espai obert al qual tot l’alumnat hi té accés. S’estableix un calendari de sembra i de recollita en el qual hi participa tot l’alumnat.

Les tasques de manteniment es duen a terme de forma rotativa entre l’alumnat a partir de 4rt de primària.