Professorat 2022-23

Equip directiu

Directora

Cap d’Estudis

Secretària

Laura Bauzà

Maria del Mar Morey

Trinidad Berga

laurabauza@ceipgabrieljanermanila.com
mariadelmarmorey@ceipgabrieljanermanila.com
trinidadberga@ceipgabrieljanermanila.com

Educació Infantil

3 anys

Verònica López veronicalopez@ceipgabrieljanermanila.com

4 anys

Cris Amengual

crisamengual@ceipgabrieljanermanila.com

5anys

Bel Sastre

isabelsastre@ceipgabrieljanermanila.com
Suport

Clara Bea

clarabea@ceipgabrieljanermanila.com

Educació primària 


 

1r

Carme Mercant

carmemercant@ceipgabrieljanermanila.com

2n

Rosa Maria Pizà

rosapiza@ceipgabrieljanermanila.com

3r

Maria Matas

mariamatas@ceipgabrieljanermanila.com

4t

Catina Salom

catinasalom@ceipgabrieljanermanila.com

5è A

Maria del Mar Morey
mariadelmarmorey@ceipgabrieljanermanila.com

5è B

Maria Pilar Rodríguez mariarodriguez@ceipgabrieljanermanila.com

Àngels Garcia angelsgarcia@ceipgabrieljanermanila.com

Especialistes


 

Música

Laura Bauzà

laurabauza@ceipgabrieljanermanila.com

Religió

Josep Bonilla

josepbonilla@ceipgabrieljanermanila.com

Anglès

M. Àngels Gil

Maria Pilar Rodríguez

mariangelsgil@ceipgabrieljanermanila.com
 
mariarodriguez@ceipgabrieljanermanila.com

Ed.Física

Toni de la Dueña

toni@ceipgabrieljanermanila.com

Equip de suport

Lina Bujosa

Marina Ruiz

Yolanda Revert

linabujosa@ceipgabrieljanermanila.com

marinaruiz@ceipgabrieljanermanila.com

yolandarevert@ceipgabrieljanermanila.com

COORDINAM LA NOSTRA TASCA…

 

  • Amb l’A.F.A.
  • Amb l’Ajuntament de Marratxí.
  • Amb l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica.
  • Amb l’Equip de suport a la immersió.