Professorat 2021-22

Equip directiu

Directora

Cap d’Estudis

Secretària

Laura Bauzà

Marian Reynes

Trinidad Berga

laurabauza@ceipgabrieljanermanila.com
marianreynes@ceipgabrieljanermanila.com
trinidadberga@ceipgabrieljanermanila.com

Educació Infantil

3 anys

Cris Amengual

crisamengual@ceipgabrieljanermanila.com

4 anys

Rosa Moranta

rosamoranta@ceipgabrieljanermanila.com

5anys

Clara Bea

clarabea@ceipgabrieljanermanila.com

1/2 suport

Raquel Bennasar
raquelbennasar@ceipgabrieljanermanila.com

1/2 suport

Bel Sastre

isabelsastre@ceipgabrieljanermanila.com

Educació primària 


 

1r

Rosa Maria Pizà

rosapiza@ceipgabrieljanermanila.com

2n

Carme Mercant

carmemercant@ceipgabrieljanermanila.com

3r

Maria Matas

mariamatas@ceipgabrieljanermanila.com

4t A

Catina Salom

catinasalom@ceipgabrieljanermanila.com

4t B

Mónica Soria

monicasoria@ceipgabrieljanermanila.com

Catalina Moragues

catalinamoragues@ceipgabrieljanermanila.com

6è A

Maria del Mar Morey

mariadelmarmorey@ceipgabrieljanermanila.com

6è B

Marina Bibiloni

marinabibiloni@ceipgabrieljanermanila.com

 

Amalia Matas

amaliamatas@ceipgabrieljanermanila.com

Especialistes


 

Música

Laura Bauzà

laurabauza@ceipgabrieljanermanila.com

Religió

Josep Bonilla

josepbonilla@ceipgabrieljanermanila.com

Anglès

M. Àngels Gil

mariangelsgil@ceipgabrieljanermanila.com

Ed.Física

Toni de la Dueña

toni@ceipgabrieljanermanila.com

Equip de suport

Tomeu Quetglas

Elvira Castro

Juana Maria Garcia

tomeu.quetglas@ceipgabrieljanermanila.com

elviracastro@ceipgabrieljanermanila.com

joanamariagarcia@ceipgabrieljanermanila.com

COORDINAM LA NOSTRA TASCA…

 

  • Amb l’A.F.A.
  • Amb l’Ajuntament de Marratxí.
  • Amb l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica.
  • Amb l’Equip de suport a la immersió.