Nou material de pati: pressuposts participatius

Vos presentam el nou material que disposa l’escola aconseguit mitjançant els pressuposts participatius de l’Ajuntament.