Alemany

Destinataris: persones  que vulguin adquirir coneixements bàsics en aquesta llengua.

Finalitat: millorar la competència comunicativa en alemany.

Inici dels cursos : 23/10/23  Final: 27/03/24

Hores:  3 hores setmanals

-ALEMANY 1

-ALEMANY 2