Història

El CEPA Artà és un centre de creació relativament recent. El nostre centre com a institució independent va començar les seves activitats l’any 2009 a les mateixes instal·lacions on es troba actualment i que comparteix amb l’IES Llorenç Garcies i Font.

Actualment el CEPA Artà compta amb aules externes a Cala Rajada, Cala Millor i Son Servera per donar resposta a la necessitat d’estar tan aprop com sigui possible dels nostres usuaris.

L’oferta formativa que tenim a hores d’ara va des d’ESPA (amb torns de  matí i d’horabaixa) fins a preparació de proves d’accés a la UIB, passant per cursos d’idiomes (actualment català, castellà per a estrangers, anglès i alemany), cursos d’acollida lingüística en català i en castellà i cursos de competències digitals bàsiques i avançades.

El compromís del centre amb la llengua catalana i el procés de normalització lingüística és absolut i així ho determina el PLC, que estableix que el català no només és la llengua pròpia del centre, sinó que també n’és la llengua administrativa i vehicular en l’activitat docent. 

De la mateixa manera i igual de ferma és la nostra implicació per treballar els camps de la interculturalitat i l’educació per al respecte i millora del medi ambient. 

Des de la creació del centre l’any 2009 sempre ha tengut una clara vocació europea i en aquest sentit ha participat ja en dos projectes europeus diferents, concretament un projecte Grundtvig i un Erasmus +. Tota aquesta experiència i bagatge juntament amb el disseny d’un Pla de Desenvolupament Europeu a llarg termini han permès aconseguir l’acreditació Erasmus + per al període 2023-27, cosa que ens permetrà disposar de fons europeus durant aquest període per avançar en la consecució dels objectius que ens marcam a  nivell internacional.