Català

Destinataris: persones que volen millorar la seva competència lingüística oral i escrita en català.

Finalitat: preparació per a les proves per obtenir les diferents certificacions de la Direcció General de Política Lingüística.

Durada: curs anual de 3 sessions setmanals.

Inici dels cursos: 2/10/23  Final dels cursos: 21/06/24

-CATALÀ. NIVELL A1 (a Cala Rajada)

-CATALÀ. NIVELL A2

-CATALÀ. NIVELL B1

-CATALÀ. NIVELL B2

-CATALÀ. NIVELL C1 

-Tallers d’oralitat en llengua catalana

És una formació complementària per als alumnes dels cursos de llengua catalana que permetrà centrar-se específicament en la millora de les habilitats comunicatives a nivell oral. La periodicitat d’aquests tallers serà d’una sessió setmanal.