FP Grau Mitjà

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Segona fase de preinscripció: de l’1 al 7 de setembre- tràmit telemàtic (pàgina fp.caib.es)

Correu electrònic per a dubtes, cita prèvia i entrega de documentació per a l’admissió: fp@cepaarta.cat

Destinataris: persones majors d’edat o que cumpleixen els 18 anys dins l’any natural  (o menors amb contracte laboral) que tenen la titulació en ESO o equivalent.

Finalitat: obtenir una titulació de formació professional de la família de serveis a la comunitat relacionada amb la cura de persones amb dependència. 

Durada: curs anual de 31 sessions setmanals.

Inici dels cursos: 22/09/23  Final dels cursos: 21/06/24