FP Grau Mitjà

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Curs 2024-2025. Primera fase de preinscripció: del 3 al 28 de juny- tràmit telemàtic (pàgina fp.caib.es)

Correu electrònic per a dubtes, cita prèvia i entrega de documentació per a l’admissió: fp@cepaarta.cat

Correu electrònic per a dubtes, cita prèvia i entrega de documentació per a l’admissió: fp@cepaarta.cat

Destinataris: persones majors d’edat o que cumpleixen els 18 anys dins l’any natural  (o menors amb contracte laboral) que tenen la titulació en ESO o equivalent.

Finalitat: obtenir una titulació de formació professional de la família de serveis a la comunitat relacionada amb la cura de persones amb dependència. 

Inici dels cursos: 20/09/24  Final dels cursos: 20/06/25

Mòduls 1r curs:

 • Primers auxilis (2h)
 • Organització de l’atenció a persones en situació de dependència 83h)
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència (4h)
 • Atenció i suport psicosocial (7h)
 • Suport domiciliari (7h)
 • Atenció higiènica (3h)
 • Digitalització aplicada als sectors productius (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat (3h)

Mòduls 2n curs:

 • Atenció sanitària (9h)
 • Teleassistència (6h)
 • Supost a la comunicació (5h)
 • Destreses socials (7h)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (3h)
 • Formació a centres de treball (400h)