Espanyol per a estrangers

Destinataris: alumnes estrangers amb estudis formals que no entenen ni parlen castellà.

Finalitat:  adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit.

Inici dels cursos: 2/10/23  Final: 24/05/24 

Hores: 3 hores setmanals

-CASTELLÀ PER ESTRANGERS 1 (ELE 1)

-CASTELLÀ PER ESTRANGERS 2 (ELE 2)

-CASTELLÀ PER ESTRANGERS 3 (ELE 3)