Equip Directiu

L’equip directiu del centre està format per:

Agustí DomengeDirectoradomenge@cepaarta.cat
Miquela RiutortCap d’estudismiquelarm@cepaarta.cat
Pere ServeraSecretaripere.servera@cepaarta.cat