Equip Docent

L’equip docent del CEPA Artà al curs 23-24 està format pels següents membres:

Departament de Comunicació Jaume Cabalgante → jcabalganteg@cepaarta.cat
A.Marta Alcover → amalcoverr@cepaarta.cat
M.Elvira Barceló → mebarcelom@cepaarta.cat
Agustí Domenge → adomenge@cepaarta.cat
Elvira Genovart → egenovartf@cepaarta.cat
Miquela Riutort → miquelarm@cepaarta.cat
Departament Científico-tecnològicM.Antònia Llaneras → mallaneras@cepaarta.cat
Joana M. Soler → jmsolerb@cepaarta.cat
Departament de Ciències SocialsJoan Llull → jllulla@cepaarta.cat
Pere Servera → pere.servera@cepaarta.cat
Departament d’Ensenyaments InicialsGabriel Rotger → grotgerm@cepaarta.cat
Departament d’Orientació EducativaCristina Galmés → cgalmesg@cepaarta.cat
Departament de Formació ProfessionalVirtuts Arto → vartoc@cepaarta.cat
Catalina M. Mayol → cmmayolg@cepaarta.cat