AJUDES DE MENJADOR

S’ha publicat el calendari de sol·licitud

d’AJUTS PER A MENJADOR ESCOLAR curs 2022/2023. Presentació de sol·licituds del 20 al 30 de juny de 2022.

 

Heu de dur:

  • l’Annex 2 emplenat amb lletra clara, el podeu imprimir i emplenar a casa i entregar-lo a secretaria (fins al 30 de juny de 2022)
  • Còpia DNI/NIE de tots els membres de la família
  • Còpia del llibre de família
  • Certificat de convivència

 

Altres, si és el cas:

  • Carnet família nombrosa o monoparental vigent
  • Certificat de discapacitat en que consti el grau. Pot ser de l’alumn@ beneficiari o d’algun membre de la unitat familiar
  • Certificat de ser dos o més fills usuaris de menjador en el centre
  • Certificat expedit per l’administració competent de ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció o altres.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ I PER VEURE L’ANNEX, FEU CLIC AQUÍ