(ROF) Règim d’ordenació i funcionament 2021-22

(ROF) Règim d’ordenació i funcionament 2021-22

El Reglament d'Organització i Funcions (ROF) és un instrument tècnic normatiu de gestió que determina la naturalesa, la finalitat, la competència, l'estructura orgànica i les relacions d'una entitat pública, les funcions i la composició de cadascuna de les seves dependències; les atribucions, jerarquies de decisió i àmbit ...

Adjunts

Etiquetes: ROF