Informació de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Matèries troncals i específiques (optatives) de 4t d’ESO Curs 2020-2021

OPCIÓ D’ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ AL BATXILLERAT (ITINERARI DE 4t D’ESO) Curs 20-21
 
MATEMÀTIQUES ORIENTADES A ENSENYAMENTS ACADÈMICS  4h  Departament de Matemàtiques
Descripció: En aquesta opció, s’incideix més en els aspectes formatius, tendeix a un grau major de precisió en el llenguatge simbòlic, en el… Llegeix més»

Matèries Específiques (optatives) de 3r d’ESO Curs 2020-2021

ALEMANY
 
Els alumnes que triïn aquesta assignatura podran adquirir una certa competència comunicativa oral i escrita i, també, podran entrar en contacte amb la llengua i la cultura alemanya (DVD, cançons, jocs, activitats). A més a més, els alumnes podran obtenir un títol oficial de l’Escola… Llegeix més»