Matèries Específiques (optatives) de 3r d’ESO Curs 2020-2021

ALEMANY
 
Els alumnes que triïn aquesta assignatura podran adquirir una certa competència comunicativa oral i escrita i, també, podran entrar en contacte amb la llengua i la cultura alemanya (DVD, cançons, jocs, activitats). A més a més, els alumnes podran obtenir un títol oficial de l’Escola… Llegeix més»