Directori dels documents

 Has attachment Títol Autor Creat Editat Grup Etiquetes
Pla de contingència i Pla de contingència digital del curs 2021-2022

Pla de contingència del centre davant la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia COVID-19. Aprovat pel Claustre i el Consell Escolar el 07/07/2021.

Antoni Amengual Sastre 19 de juliol de 2021 19 de juliol de 2021 covid-19, digital, escenari, pla contingència

No hi ha cap document.

Veient 1-1 de 1 documents