Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)

Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)

Cada institut ha de concretar l’organització pràctica de tots els elements, tan humans com materials, que formen part del centre. El document en que es fa aquesta concreció s’anomena Reglament d’Organització i Funcionament. La versió vigent de l’IES Binissalem és de juliol de 2021. Està en procés de revisió.