Matèries troncals i específiques (optatives) 1r de batxillerat curs 2020-2021

ITINERARI CIÈNCIES 1r BATXILLERAT  Curs 19-20
MATEMÀTIQUES I ( troncal de modalitat) 4h.  Departament de matemàtiques
Descripció: Les matemàtiques són una eina imprescindible per a l’estudi i comprensió d’altres àrees i disciplines de l’àmbit científic i tecnològic com ara Biologia, Física, Química, Informàtica, etc. 
El currículum organitza la… Llegeix més»