Llista Procés Ordinari Admissió CEIP Son Basca

Bon dia, 

S’han publicat les llistes del procés d’admissió d’EI i EP. Podeu consultar si heu tengut plaça amb el vostre codi de la sol·licitud.

Les famílies que han obtingut plaça (“RESERVAT”), heu d’esperar que vos telefonem des del centre per donar-vos cita prèvia per venir a formalitzar la matrícula. És molt important que vengueu els dos progenitors a signar.

Les famílies que no han obtingut plaça (“NO RESERVAT”), teniu la cita assignada a escolarització d’Inca. Vos telefonaran el dia i hora que vos posa al llistat o al gestib.

 

 

Procés de Matriculació 2020-2021

MATRICULACIÓ INFANTIL CURS 2020-2021

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR A L’ESCOLA EL DIA DE LA MATRÍCULA:

  • 2 fotografies tamany carnet de l’infant.

  • Resguard de l’ ingrés de 100€ al compte de Bankia especificant el nom i el curs de l’infant.

ES66 2038 3293 9060 0032 6050 BANKIA

 

Per formalitzar la matrícula han de signar els dos membres de la família, pare i mare o tutors legals. Si algun dels dos no pot venir, ha de signar una autorització a l’altre.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER IMPRIMIR