Ajuts Menjador

Benvolgudes Famílies,

S’ha tornat a ampliar una mica més el termini per a sol·licitar els ajuts de menjador 2021. Teniu la setmana següent de termini (del 22 al 26 de març) per posar-vos en contacte amb la secretaria del centre si compliu els següents requisits:

c) No haver estat beneficiari en la convocatòria anterior.
d) Complir algun dels supòsits següents quant als ingressos de la unitat familiar:

 • Ser beneficiari de la prestació laboral extraordinària per cessament de l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
 • Percebre una prestació per expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 • Percebre una prestació extraordinària per a fixos discontinus per
  finalització de campanya.
 • Ser beneficiari del subsidi de desocupació (atur).
 • Ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la valoració.
 • Percebre una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional.
 • No tenir cap tipus de prestació.

 

Podeu consultar tota la documentació i normativa a la pàgina de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, al Servei de Comunitat Educativa.

Per a qualsevol consulta també ens podeu telefonar al centre de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h al 971862344.

NOVA CONVOCATÒRIA PER SOL·LICITAR AJUTS PER MENJADOR

NOVA CONVOCATÒRIA PER SOL·LICITAR AJUTS PER MENJADOR

La Conselleria d’Educació i Formació Professional té un romanent per procedir a l’obertura d’un tràmit extraordinari de noves sol·licituds per ajudes al servei de menjador, per aquell alumnat que no hagi obtingut ajuda en l’anterior convocatòria.

Els requisits per ser beneficiaris i poder tramitar aquestes sol·licituds per AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR són: 

 1. Alumnat que no ha estat beneficiari a la convocatòria anterior. 
 2. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin els procedents únicament dels següents supòsits: 
 3. ser beneficiaris de la prestació laboral extraordinària per cessament de l’activitat laboral dels treballadors autònoms. 
 4. perceben prestació per Expedient de Regulació temporal d’ocupació (ERTO). 
 5. perceben prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya. 
 6. per ser beneficiaris del subsidi de desocupació (Atur). 
 7. per ser beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la valoració. 
 8. no tenir cap tipus de prestació. 

Podeu tramitar aquests ajuts a la secretaria del centre abans del DIVENDRES 5 DE MARÇ, aportant la documentació justificativa.