LLISTAT DEFINITIU PROCÉS ESCOLARITZACIÓ 2024

Avui s’han publicat el llistat provisional del procés d’escolarització. Individualment, ho podeu consultar a la web d’escolarització: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Podeu veure quin centre us ha estat adjudicat. Si no se us ha adjudicat cap dels centres escollits en la vostra sol·licitud, sortirà un dia i hora aproximada de cita, en el que es podran mirar altres opcions.

Aquestes cites poden ser telefòniques o presencials. Si són presencials us haureu de personar a l’oficina d’escolarització corresponent. Si són telefòniques serà l’oficina corresponent la que es posarà en contacte amb els sol·licitants.

AJUTS MENJADOR 24-25

Benvolgudes famílies,

En breu s’obrirà el termini per sol·licitar els ajuts de menjador per al curs 2024/2025:

Educació infantil i primària: del 24 al 28 de juny de 2024

Educació secundària: del 26 de juny al 5 de juliol

Podeu passar pel centre a recollir l’imprès de sol·licitud. També es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu electrònica de la CAIB.

Només cal una sol·licitud per família.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

  • Còpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar (majors de 16 anys).
  • Còpia del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ si s’opta a altres puntuacions:

  • Carnet de família nombrosa vigent.
  • Documentació acreditativa de família monoparental.
  • Certificat de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
  • Informe de Serveis Socials que acrediti una situació social desfavorable.
  • Document acreditatiu d’infant en acollida familiar.
  • Certificat acreditatiu de dificultats per motiu de disponibilitat dels tutors.

DATA LÍMIT PER ENTREGAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ: 28 juny / 5 juliol

LLISTAT PROVISIONAL ESCOLARITZACIÓ 24-25

Bon dia,

Avui s’han publicat el llistat provisional del procés d’escolarització. Individualment, ho podeu consultar a la web d’escolarització: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Mitjançant aquesta consulta, podreu veure la puntuació i els centres que heu sol·licitat. Si aquesta no fos correcta tendreu 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la puntuació, per tramitar una reclamació en el centre de 1a opció (fins dia 17 de juny inclòs). En el cas de tràmits autenticats podeu utilitzar el tràmit de reclamacions que tendreu en la pestanya de sol·licituds.

El dia que surti la puntuació definitiva (21 de juny) podreu veure quin centre us ha estat adjudicat. Si no se us ha adjudicat cap dels centres escollits en la vostra sol·licitud, sortirà un dia i hora aproximada de cita, en el que es podran mirar altres opcions.

Aquestes cites poden ser telefòniques o presencials. Si són presencials us haureu de personar a l’oficina d’escolarització corresponent. Si són telefòniques serà l’oficina corresponent la que es posarà en contacte amb els sol·licitants.