Dia Mundial de les Altes Capacitats

El passat 14 de març va ser el Dia Mundial de les Altes Capacitats. El nostre centre és una escola inclusiva que dóna molta imortància i prioritza el donar respostes a totes les necessitats de tot l’alumnat. Enguany esteim duent a terme diferents formacions al centre per atendre aquesta diversitat (DUA, coeducació, lateralitat, etc.)

La LOMLOE incideix en la importància de salvaguardar la igualtat d’oportunitats per a la població afectada. Apareix, per primera vegada a la nostra legislació, la importància d’incorporar el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) i fa referència als ajustaments raonables, ambdues mesures rescatades de la Convenció de l’ONU. A més, l’educació inclusiva es va reflectint en el desenvolupament del text de la llei i insisteix a cada moment a ser tinguda en compte de manera preferent.

Vos deixam uns enllaços per a saber més sobre les Altes Capacitats:

https://www.absacmallorca.com/

https://www.copc.cat/blog/copc-2/dia-mundial-de-les-altes-capacitats-intellectuals-quant-en-sabem-en-realitat-97

https://www.filmin.es/pelicula/las-cebras