Comissió de riscs laborals

La comissió de riscs laborals, cuida de la salut física i mental de tots els membres de la comunitat educativa. 

La coordinació està a càrrec de Santiago Beruete.