Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1ª batx

  1. Per a la qualificació de cada avaluació es tindrà en compte:
  2. A) Conceptes 
  3. Proves escrites a cada avaluació que podran constar de: preguntes curtes de definició, preguntes d’explicació i altres de raonament o de relació, preguntes… Llegeix més»

Criteris de recuperació de pendents

 

ESCENARI B

ESCENARI C

Els alumnes de 2n batx. que tinguin pendent l’assignatura d’economia de 1º de batxillerat, faran un examen a la primera convocatòria fins el tema 5 (febrer). A la segona convocatòria (abril) faran una altra dels temes restants, o de tot el curs en… Llegeix més»