Criteris de qualificació Batxillerat i BAS (2021-2022)

Assignatura: FILOSOFIA 1er Batxillerat
Professora torn diürn: Antònia Marí
Professor: BAS: Santiago BerueteLlibre: Apunts del professor/a (veure Classroom)
Continguts: Els qüestionaris i apunts es penjaran en el Classroom
1a. avaluació:Cuestionario I. Los orígenes biológicos del ser humano: la teoría de la evolución y sus implicaciones filosóficas.Cuestionario… Llegeix més»

Criteris de qualificació ESO (2021-2022)

Assignatura: VALORS ÈTICS 1ER ESO
Professora torn diürn: Antònia Marí
Professor: BAS: Santiago Beruete
Criteris i procediments de qualificació
1. Per poder aprovar cada avaluació, l’alumnat ha de respectar les normes de convivència del centre a les classes de l’assignatura, el que es concreta en que no ha de… Llegeix més»

Criteris de qualificació BAS

Criteris de qualificació 1er Batxillerat FILOSOFIA
BAS (Santiago Beruete)
Cada avaluació l’alumne s’ha de presentar al corresponent examen oficial (75% de la nota) i lliurar emplenats els qüestionaris al professor (25% de la nota).
 
A fi de millorar la qualificació, l’alumn@ podrà voluntàriament llegir algun dels títols de… Llegeix més»

Criteris de recuperació de pendents

Criteris per a recuperar la matèria pendent de Valors êtics
Aquells alumnes que tenen pendent l’assignatura de Valors ètics d’un curs anterior recuperaran la matèria pendent si aproven la del curs actual.
Procediments de suport i recuperació:
En tots els blocs de continguts del curs està prevista la… Llegeix més»