Membres del departament

Membres del departamento de Filosofia
Antònia Marí Planells: Tutora 1er Batx. B
1.-Història de la Filosofia 2n BAT A
2.- Filosofia 1er BAT B
3.- Valors ètics 4t ESO A i C
4.- Valors ètics 3er ESO B i D
5.- Valors ètics 2n ESO B i D
6.- valors ètics 1er ESO… Llegeix més»

Criteris de qualificació Batxillerat

Criteris de qualificació 1er Batxillerat FILOSOFIA
 TORN DIÜRN: Antònia Marí i Manuel Belman
1er.- Cada avaluació es realitzaran 2 exàmens, que representaran el 70 % de la qualificació final; a cada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de les preguntes.
 
2n.- Les activitats i exercicis de classe… Llegeix més»

Criteris de qualificació ESO

Criteris de qualificació de l’assignatura de Valors Ètics 1er, 2n, 3er i 4t de l’ESO
 

  1. Per poder aprovar cada avaluació, l’alumnat ha de respectar les normes de convivència del centre a les classes de l’assignatura, el que es concreta en que no ha de tenir cap… Llegeix més»

Criteris de qualificació BAS

Criteris de qualificació 1er Batxillerat FILOSOFIA
BAS (Santiago Beruete)
Cada avaluació l’alumne s’ha de presentar al corresponent examen oficial (75% de la nota) i lliurar emplenats els qüestionaris al professor (25% de la nota).
 
A fi de millorar la qualificació, l’alumn@ podrà voluntàriament llegir algun dels títols de… Llegeix més»

Criteris de recuperació de pendents

Criteris per a recuperar la matèria pendent de Valors êtics
Aquells alumnes que tenen pendent l’assignatura de Valors ètics d’un curs anterior recuperaran la matèria pendent si aproven la del curs actual.
Procediments de suport i recuperació:
En tots els blocs de continguts del curs està prevista la… Llegeix més»