CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS 2018-19

Als alumnes amb l’anglès pendent del curs anterior, com sempre, se’ls prepararà un dossier per nivells d’exercicis que poden fotocopiar a consergeria.
Els alumnes que durant el curs aproven la primera i segona avaluació tendran superada automàticament l’assignatura pendent del curs anterior.
Els alumnes que només aproven… Llegeix més»

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 2018-19

A l’ESO i FPB l
‘avaluació és contínua, per tant la nota final no serà la mitjana de les tres avaluacions sinó que es tindrà en compte l’esforç i el progrés realitzat per tant la nota de la tercera avaluació serà la nota final.
Per a materialitzar… Llegeix més»