Criteris de qualificació 19-20

Els criteris de qualificació curs 19-20
 PRIMER, SEGON I TERCER D’ESO (PRIMER CICLE)
PART TEÒRICA : 20%
– Controls teòrics dels temes tractats durant el trimestre.
– Treballs escrits relacionats amb les unitats didàctiques desenvolupades durant el curs
– Tasques escrites teòric pràctiques: dossiers, diaris de classe, fitxes de seguiment de la condició… Llegeix més»

Criteris de recuperació de pendents 19-20

Criteris de recuperació de pendents curs 19-20
 Criteris de recuperació:
 
Recuperació de les Unitats Didàctiques
-Part teòrica: Hauran de presentar el treball no realitzat durant l’avaluació.
-Part pràctica: Hauran de realitzar un altra vegada les proves pràctiques i superar els mínims exigits.
-Part actitudinal: S’avaluarà de forma contínua, i per… Llegeix més»