Membres del departament

Membres del departament
Les professores del departament són:
 
– Na Marta Guasch Simó, llicenciada en Física
 
– Na Marta Ribas Marí, graduada en Biotecnologia
  
– Na Catalina Prats Prats, llicenciada en Ciències Químiques, com a Cap de Departament.
 
 

Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …
 Pel que fa al curs 2020-21 els criteris de qualificació seràn els següents:
2n ESO:
40% correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com a casa a través del Classroom, actitud envers a la matèria, comportament i participació.
60% correspondrà als coneixements… Llegeix més»