Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …
ACTIVITATS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
 
En ESO:
Durant el curs

  • És requisit necessari però no suficient lliurar tots i cadascun de les tasques de caràcter obligatori.
  • Exposicions orals de temes i/o projectes a classe: 10%
  • Projectes (Avantprojecte + Prototip + Memòria ) :… Llegeix més»

Criteris de recuperació de pendents

Criteris de recuperació de pendents …
 
Pendents de 2n i 3r  que cursen Tecnologia en aquest curs

  • Serà el professor que té a l’alumne l’encarregat d’avaluar l’assignatura pendent. Aquest li proposarà les feines, treballs o controls que cregui oportú.
  • Exclusivament per alumnes que cursen 3r d’ESO,si… Llegeix més»