Membres del departament

Membres del departament
 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

José Raúl Salinas García

Tutor 2n ESO

2018

Tecnologia 2n ESO

Rosa María Miñana Sabater

Tutor 3r ESO

2016

Tecnologia 3r d’ESO i 4t ESO. 3r PMAR

Jesús Miguel Tur Pérez

Coordinador de qualitat  i tutor 2n ESO

2002

Tecnologia 2n d’ESO
Tecnologia industrial 2n Btx
Escacs 1r… Llegeix més»

Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …
ACTIVITATS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
 
En ESO:
Durant el curs

  • És requisit necessari però no suficient lliurar tots i cadascun de les tasques de caràcter obligatori.
  • Exposicions orals de temes i/o projectes a classe: 10%
  • Projectes (Avantprojecte + Prototip + Memòria ) :… Llegeix més»

Criteris de recuperació de pendents

Criteris de recuperació de pendents …
 
Pendents de 2n i 3r  que cursen Tecnologia en aquest curs

  • Serà el professor que té a l’alumne l’encarregat d’avaluar l’assignatura pendent. Aquest li proposarà les feines, treballs o controls que cregui oportú.
  • Exclusivament per alumnes que cursen 3r d’ESO,si… Llegeix més»