Formació d’alumnes mediadors

L’ IES Santa Maria d’Eivissa forma als seus primers alumnes mediadors.

Durant els dies 26 i 27 de març un grup de 32 alumnes de l’ ESO juntament amb els components de la Comissió de Convivència de l’ IES Santa Maria d’Eivissa han realitzat el Curs de Formació d’Alumnes Mediadors en les instal·lacions de Can Tomeu. 

L’objectiu principal d’aquesta formació és millorar la convivència en el centre i que els alumnes adquireixin les habilitats socials necessàries per a la resolució de possibles conflictes, compartir experiències relacionades amb la convivència i la mediació escolar, a més de buscar estratègies per a la prevenció de situacions de conflicte.