Formació del professorat en pràctiques restauratives

Durant aquest curs 17/18 el professorat de l’IES Santa Maria d’Eivissa s’està formant en “Les Pràctiques Restauratives com a eina per a la millora de la convivència al centre”.

L’objectiu d’aquesta formació és conèixer el funcionament de les pràctiques restauratives com a eina per reparar danys causats o establir relacions cohesionades, aprendre estratègies efectives per gestionar les conductes, desenvolupar un sentiment de comunitat educativa millorant les relacions, afavorir les accions preventives amb estratègies adients i millorar els conflictes mitjançant tècniques que afavoreixen una menor reincidència.