Membres del departament

Membres del departament de Física i Química
El curs 2022-2023 els professors del departament son:
 

  • Na Marta Guasch Simó, llicenciada en Física
  • Na Silvia Limones Costa, graduada en Geologia
  • En Giusseppe  Macchione, graduat en Farmàcia
  • Na Catalina Prats Prats, llicenciada en Ciències Químiques, com a Cap de Departament.

 
 

Criteris de recuperació de pendents

En el cas de que algun alumne tingui alguna assignatura d’informàtica pendent …
Si un alumne o alumna es troba en la situació descrita, haurà d’entregar les activitats i/o tasques obligades que el professorat requereixi. D’aquesta forma es podrà presentar als exàmens que es vagin fent… Llegeix més»