Instal·lacions

Les instal·lacions del centre són:

 • Dinou aules ordinàries 
  • Quatre d’elles de 60 m2 destinades als grups més nombrosos.
  • Quinze de 45 m2, nou d’elles equipades amb pantalles digitals i microportàtils.

 • Onze espais utilitzats com a aules de desdoblaments, aules específiques i seminaris.
 • Aula UECP (alumnat nee).
 • Aula de dibuix.
 • Aula de fotografia.
 • Tres aules d’informàtica.
 • Aula de música insonoritzada.
 • Aula de tecnologia.
 • Tres laboratoris (un de física–química, un de biologia–geologia i un compartit).
 • Sala d’actes / Aula d’audiovisuals.
 • Una biblioteca.
 • Un gimnàs i dos vestuaris.
 • Una sala de professors.
 • Tres despatxos (direcció, cap d’estudis, secretari).
 • Consergeria.
 • Oficina de secretaria.
 • Pati / pistes esportives.
 • Bar.
 • Ascensor.