Optatives 1r de Batxillerat 2023-2024

Les assignatures optatives per al nivell de primer de Batxillerat al curs 2023-2024 seran les següents:

  • Alemany
  • Anàlisi Musical
  • Cultura Audiovisual
  • Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial
  • Francès
  • Història i Cultura de les Illes Balears
  • Literatura Universal
  • Programació i Tractament de Dades
  • Tècniques Experimentals
  • Tecnoloiga Industrial