Difusió i resultats: testimonis o memòries d’antics alumnes, notes de premsa publicades, mobilitats executades amb cada projecte, etc.