Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …
ACTIVITATS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
 
1r ESO
L’avaluació dels coneixements valdrà un 50% de la qualificació total, l’avaluació dels procediments valdrà un 25% (lectures obligatòries) i l’avaluació de les actituds valdrà un altre 25% (deures, treballs, comportament dins l’aula, envers els companys, el professor, l’assignatura, és a dir,… Llegeix més»

Membres del departament de clàssiques

MEMBRES DEL DEPARTAMENT:
 
 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Almudena Marí Galiano

Professora interina

Primer any que treballa al centre.

1-Grec de 1r BAS
2-Grec de 2n BAS
3-Llatí de 1r BAS
4-Llatí de 2n BAS

Català

María Teresa Vázquez Gómez

Professora interina.
Cap departament
Membre de la comissió de… Llegeix més»

Llatí 1r BAS: continguts i temporització. Curs 2018/2019

Professora: Almudena Marí GalianoMaterials:Llatí 1r de batxillerat, ed. Barcanova, Barcelona 2016Diccionari manual Llatí-català Vox. Spes
CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ:
Primer trimestre: Unitats de la 1 a la 3 del llibre de text.
Mitologia:
El caos. L’origen del món
Cronos
Zeus i Hera
Llengua:
El grec entre les llengües indoeuropees:

  • Les primeres escriptures
  • Dialectes del grec antic
  • L’alfabet grec
  • Fonemes… Llegeix més»

Avaluació. Criteris de qualificació i de recuperació – Llatí 1r de Batxillerat (DIÜRN). Curs 18/19

PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ A LLATÍ DE 1R DE BATXILLERAT:El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de la correcció de les diferents activitats i proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances, siguin conceptuals, procedimentals o actitudinals, tot indicant… Llegeix més»