Secció de departaments

Lecturas voluntarias

LECTURAS VOLUNTARIAS
T: teatro. N: novela. R: relatos. P: poesía.
PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO
 
– Siempre toca de Montserrat del Amo. T. Mundo circense.
– El alfabeto de las 221 puertas de Francisco Díaz Guerra. N. Aventuras.
– Los pieles rojas no quieren hacer el indio de Fernando Almena. T. Una de indios.
– Todos los detectives se llaman Flanagan de Andreu… Llegeix més»

Criteris de qualificació

Criteris i procediments de qualificació ESO
Els percentatges seran: 60% controls, 30 % treball, a l’aula i a casa, i 10% actitud. 
Es revisaran periòdicament els quaderns. Es valorarà si les activitats estan fetes i corregides i també la pulcritud i l’ordre.
Els alumnes hauran de presentar dues… Llegeix més»

Membres del departament

PROFESSORA

ASSIGNATURES, GRUPS, NIVELLS I CÀRRECS

María Cardona

2n  BTX A i B castellà; 1r BTX A-B francès; 4rt A-C ESO francès; 2n ESO A castellà; Cap de departament.

Carmen Martínez 
(Marina Ayala)

3r ESO A i B castellà; 4rt ESO B i PRAQ castellà; 1r BTX A i B castellà.

Inma… Llegeix més»

Lecturas obligatorias

IES STA MARIA D’EIVISSA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. LECTURAS OBLIGATORIAS 2019/20
2 ESO
-1 Av.  MARTIN, Andreu. Todos los detectives se llaman Flanagan.
      – 2 Av. JARDIEL PONCELA, Enrique. Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
3 ESO
-1 Av.  JARDIEL PONCELA, Enrique. Eloísa está debajo de un almendro. Ed. Vicens-Vives, aula de… Llegeix més»

Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació són …
ACTIVITATS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
 
1r ESO
L’avaluació dels coneixements valdrà un 50% de la qualificació total, l’avaluació dels procediments valdrà un 25% (lectures obligatòries) i l’avaluació de les actituds valdrà un altre 25% (deures, treballs, comportament dins l’aula, envers els companys, el professor, l’assignatura, és a dir,… Llegeix més»

Membres del departament de clàssiques

MEMBRES DEL DEPARTAMENT:
 
 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Almudena Marí Galiano

Professora interina

Primer any que treballa al centre.

1-Grec de 1r BAS
2-Grec de 2n BAS
3-Llatí de 1r BAS
4-Llatí de 2n BAS

Català

María Teresa Vázquez Gómez

Professora interina.
Cap departament
Membre de la comissió de… Llegeix més»

Llatí 1r BAS: continguts i temporització. Curs 2018/2019

Professora: Almudena Marí GalianoMaterials:Llatí 1r de batxillerat, ed. Barcanova, Barcelona 2016Diccionari manual Llatí-català Vox. Spes
CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ:
Primer trimestre: Unitats de la 1 a la 3 del llibre de text.
Mitologia:
El caos. L’origen del món
Cronos
Zeus i Hera
Llengua:
El grec entre les llengües indoeuropees:

  • Les primeres escriptures
  • Dialectes del grec antic
  • L’alfabet grec
  • Fonemes… Llegeix més»