Llista definitiva de persones admeses a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Llistes definitives d’admesos:

 
PROVES. MOLT IMPORTANT DUR DOCUMENT D’IDENTITAT EN VIGOR!

11 maig.

  • 15:30h Inici. Comprovació identitat, distribució de l’alumnat a les aules. 
  • 16h Català
  • 17h Castellà
  • 18.30h Llengua estrangera
12 maig.
  • 16h Dos exàmens part específica (1,5h cada examen)

19 de maig
Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i la pàgina web de cada centre.